Wspieramy naszych klientów w uzyskaniu certyfikacji ekologicznych

Troska o środowisko, ekologia i zrównoważony rozwój to wartości, o które dbamy. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że czas i wysiłek włożone w ukierunkowanie działań na proekologiczną ścieżkę to inwestycja w przyszłość nas wszystkich. Już od momentu doboru surowców i tworzenia dokumentacji warsztatowej projektu, myślimy o maksymalnym zagospodarowaniu odpadów, zminimalizowaniu zużycia energii oraz ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko. Zaczynamy od surowców z certyfikatem FSC, a kończymy na realizacji projektów w zgodzie z certyfikacją LEED, BREEAM, DGNB i WELL.

Dostosowanie się do wymogów standardów ekologiczności jest dzisiaj jednym z ważniejszych wyzwań producentów mebli oraz kompleksowego wyposażenia przestrzeni biurowych. W Concession Europe włączamy się w ten proces z pełnym zaangażowaniem i rozwinęliśmy kompetencje oraz zasoby, aby wspierać naszych partnerów w tym niełatwym zadaniu. Jeśli chcemy w tym kierunku zajść daleko, musimy iść razem.

Wśród komercyjnych inwestycji budowlanych, zarówno na globalnym jak i europejskim rynku, znaczący udział mają te w przestrzeniach biurowych. Wzrost zapotrzebowania na biurowce wprost przekłada się na branżę meblarską dostarczającą do nich kompleksowe wyposażenie. Takie firmy jak Concession, które są w bliskiej współpracy z realizatorami fit-outów, muszą więc stale monitorować wymagania oraz trendy wynikające z potrzeb inwestorów budowlanych oraz zarządców biurowców. Przysłowiowe trzymanie ręki na pulsie, pozwala na szybkie dostosowanie swojej oferty i odpowiedź na nowe potrzeby klientów. Obok popularnych obecnie zjawisk, jak tworzenie przestrzeni typu „open space” czy projektowanie stref komfortu i odpoczynku poprawiających dobrostan pracowników, coraz wyższy, o ile nie najwyższy, uzyskują trendy proekologiczne, zwłaszcza związane z budownictwem pasywnym oraz tzw. zrównoważonym projektowaniem. Inwestorzy oczekują, że projektowanie biurowców i ich wyposażenia, już od samego początku, będzie uwzględniało m.in. takie aspekty jak minimalizacja śladu węglowego oraz ekologiczność użytych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Zwieńczeniem spełnienia tych potrzeb jest pomyślne przejście procesów certyfikacji i uzyskanie „zielonego dokumentu” w jednym z międzynarodowych systemów: BREEAM, WELL, LEED, DGNB czy innym, co z kolei niesie korzyści związane z kosztami eksploatacji takich obiektów oraz podnosi wartość inwestycji.

Eko certyfikacje od podszewki, czyli jak ten proces wygląda w praktyce?

Projekty realizowane pod certyfikację ekologiczną wymagają od Concession zapewnienia, że zastosowane surowce będą zgodne z jej wymogami. Pierwszym krokiem jest zatem wyszukanie odpowiednich materiałów na rynku, a następnie zgromadzenie dokumentacji, jaka będzie potrzebna zleceniodawcy. Wykorzystywane w projekcie komponenty muszą posiadać certyfikaty potwierdzające zawartości związków lotnych oraz udokumentowany łańcuch dostaw. Jako producent zabudów, Concession jest zobowiązany wykazać, że do produkcji danego projektu wykorzystywane są materiały i surowce posiadające COC / VOC oraz deklarację EPD. Dodatkowo, jeżeli wymaga tego zlecenie, dobierane są materiały producentów posiadających Certyfikat FSC.

Concession Europe Sp. z o.o. posiada Certyfikat FSC potwierdzający ciągłość łańcucha COC. CERFTIFICATION CODE:CU-COC-862431. Każdego roku zakład produkcyjny przechodzi audyt w celu utrzymania certyfikatu i zapewnienia jego ciągłości.

Nasz zespół to eksperci, którzy wiedzą, że odpowiednie opracowanie projektu już od samego początku to silne fundamenty dla dalszych etapów realizacji. Zgromadzenie i wykazanie wymaganych w danej certyfikacji dokumentów i dowodów jest zadaniem Działu Dokumentacji w porozumieniu z działem Zaopatrzenia. Zatrudniamy na stałe ponad 20 osób, które dbają o to, aby nasi Klienci otrzymali komplet niezbędnych dokumentów, a każdy surowiec był dokładnie sprawdzony pod kątem spełnienia wymagań normatywnych.

Przykłady certyfikatów gromadzonych podczas opracowania projektu: Cradle to Cradle, klasa reakcji na ogień według PN-EN 13501, EPD (Environmental product declaration), FSC dostawców, Deklaracja właściwości użytkowych, Product Lens Certification, Health Product Declaration (HPD) (operated by the Health Product Declaration Collaborative.), Product Health Declaration (operated by Global Green Tag).

Uwaga na formaldehyd! 

Szczególne znaczenie w produkcji zabudów kontraktowych ma zagadnienie emisji formaldehydów uwalnianych z różnych elementów konstrukcyjnych wykorzystywanych w przestrzeniach komercyjnych i biurowych. Żadne elementy zastosowane w projektach nie mogą emitować lotnych związków organicznych i aby to zapewnić, od producentów wymagane jest spełnienie szeregu norm oraz korzystanie z certyfikowanych surowców. W Concession naszą codziennością i rutyną jest pozyskiwanie i weryfikacja pochodzenia oraz poziomu emisyjności formaldehydu w kontekście licznych standardów branżowych. Na co dzień pracujemy z dokumentacją: Blue Angel, Emicode EC1, Emicode EC1Plus, Eco-Institut Label, Finnish Emission Classification of Building Materials (M1), Indoor Air Comfort Goldm Nature PLUS, TÜV SÜD guidelines TM-07, TM-09, TM-10 czy GUT. Nasze wykwalifikowane kadry wyszukują I gromadzą dokumentację a dział zaopatrzenia ma wypracowane źródła dostawców w zależności od wymagań konkretnego projektu.

Akcja-certyfikacja, czyli aspekty operacyjne realizacji projektów w zgodzie z normami ekologicznymi

Ogrom doświadczenia firmy Concession przy realizacji projektów pod certyfikację oraz charakter tych projektów, najlepiej oddają konkretne przykłady z przebiegu zlecenia. Oto kilka z nich:  

  • Trudności związane z wymogami w zakresie komponentów do produkcji nie kończą się na ich odpowiednim dobraniu i zgromadzeniu certyfikatów. Najczęściej bowiem, przyjazne środowisku materiały mają inne właściwości i skuteczność w porównaniu do ich niecertyfikowanych odpowiedników. Konieczność używania specjalnych lakierów, farb i klejów, które dłużej schną i trudniej wiążą – wydłużają czas montażu i wymagają od wykonawcy, czyli Concession, odpowiedniego planowania 
  • Dodatkowe utrudnienie dotyczy wywozu i segregacji śmieci. W większości standardowych projektów, do dyspozycji firm instalacyjnych są wspólne kontenery, do których kierowane są wszystkie odpady. Na projektach certyfikowanych każdy operator jest zobowiązany do samodzielnego gromadzenia i wywozu śmieci. Podczas realizacji montażu, pracownicy Concession skrupulatnie ewidencjonują i ważą odpady, a dane na ten temat przekazywane są do Klienta.  
  • Niemałym wyzwaniem są też same prace montażowe. W certyfikowanych realizacjach obowiązuje często zakaz cięcia na piętrach tak, aby kurze i zapylenie nie było w efekcie wydmuchiwane przez systemy wentylujące budynku. Mając takie ograniczenia, modyfikujemy proces montażu i wszystkie cięcia są wykonywane podczas preinstalacji w zakładzie produkcyjnym. Ograniczeniu podlega także czas wykonywania prac głośnych. W niektórych przypadkach dopuszczalna norma wynosiła 4 godziny dziennie tak, aby spełnić restrykcyjne wymogi w zakresie generowania hałasu. 
  • Po zakończonych projektach Concession jest zobowiązane także podać sumaryczną ilość dostaw oraz modele samochodów z pojemnościami, aby Klient mógł wyliczyć jak bardzo zanieczyszczone zostało powietrze przy działaniach logistycznych 

Wszystkie te utrudnienia, szczególnie przy uwzględnieniu skali (często montaż dotyczy powierzchni 10 tys. m2 i więcej), są dużym wyzwaniem dla firm realizujących zlecenia certyfikowane. W Concession Europe osiągnęliśmy w tym biegłość. Opracowaliśmy odpowiednie procedury, uwzględniamy wymogi i obostrzenia już na etapie planowania i dzięki temu realizujemy montaże terminowo, spełniając nawet najbardziej sztywne restrykcje.  

Concession przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego  

W przypadku produktów wykonanych z drewna i surowców drewnopochodnych o wiadomym pochodzeniu, a z takimi najczęściej mamy do czynienia w Concession, osiągany jest ujemny ślad węglowy. Jak to możliwe?

Ślad węglowy wyraża się w kilogramach ekwiwalentu dwutlenku węgla (kg CO2 eq.) i określa on ilość emisji gazów cieplarnianych w trakcie cyklu życia danego produktu. Jest to suma wszystkich wyemitowanych gazów (z uwzględnieniem CO2, metanu i pary wodnej), która wpływa na równowagę energetyczną atmosfery, przyczyniając się do podnoszenia jej temperatury. Podczas wzrostu drzewa absorbują CO2 z atmosfery, który zostaje zatrzymany w produkcie na czas jego użytkowania i w ten sposób nie przyczynia się on do dalszego podgrzewania planety, dając ujemny bilans wspomnianych gazów.

Korzystny bilans węglowy wynika jeszcze z jednego aspektu. Drzewne odpady poprodukcyjne, a także zużyte wyroby poddane utylizacji, mogą podlegać spaleniu, generując w ten sposób dodatkową energię na potrzeby innych procesów przemysłowych, do których w innej sytuacji wykorzystano by paliwa kopalne.

 

Zakładając zatem, że drewno pochodzi ze źródeł odnawialnych, zarówno węgiel zmagazynowany w drewnie, jak i kompensacje w postaci energii generowanej ze spalania odpadów drzewnych, są traktowane jako „emisje ujemne” w kalkulacji śladu węglowego. Ta korzystna równowaga jest dodatkowo wspierana przez racjonalne działania logistyczne i wybór lokalnych dostawców, a także zrównoważoną i zoptymalizowaną produkcję.

Realizacja jednego z biur w Olivia Business Center w Gdańsku, wykonana pod certyfikację BREEAM. Na okładziny ścienne zastosowano płytę OSB, która powstała z odpadów drzewnych. Mając do wyboru płyty laminowane, MDF, czy fornirowane poproszono Concession Europe o użycie surowca, który jest najbardziej przyjazny środowisku. To niestandardowe rozwiązanie przyniosło wyzwania na etapie obróbki aż po montaż, ale końcowy efekt dodatkowo pokazał nawiązania do środowiska naturalnego, na których zależało klientowi.  

Realizacja inwestycji w lokalizacji Business Garden we Wrocławiu, wykonana przy użyciu surowców z certyfikatem FSC. Wykonaliśmy i zamontowaliśmy zabudowy meblowe: lockersy pracownicze, szafy ubraniowe, donice na kwiaty i lady recepcyjne – wszystko z materiałów o zweryfikowanym pochodzeniu.

Realizacja biura dla firmy Face to Face, wykonana pod certyfikację BREEAM. Katowickie biuro o powierzchni 3000m2. Zakres prac obejmował: ladę recepcyjną, sufity z lameli z forniru drewnianego, sufity akustyczne w pomieszczeniach, okładziny ścienne tapicerowane i drewniane, fototapety, aneksy kuchenne, stoły, przegrody przesuwne i lockersy.  W zakresie surowców pojawił się: fornir dębowy, stal, szkło, beton i tapicerka. Ogromna różnorodność materiałów przyniosła świetny rezultat wizualny, ale od strony dokumentacyjnej było to duże wyzwanie.

Certyfikaty

Certyfikaty odnoszące się do surowców oraz wyrobów meblarskich jednostkowych 

  • FSC (Forest Stewardship Council®) – standard organizacji odpowiedzialnej za certyfikację lasów oraz wszelkiego rodzaju wyrobów z drewna i papieru, wskazujący na ich pochodzenie nie naruszające bogactw biologicznych i struktury lasów; FSC informuje o surowcu uzyskanym w sposób zgodny z poszanowaniem środowiska naturalnego. FSC jest także nadawany zakładom stolarskim i stanowi poświadczenie, że dany podmiot korzysta z surowca o znanym pochodzeniu (patrz COC).
  • COC, (Chain of Custody – kontrola pochodzenia produktu) ustanawia procedury kontroli pozyskiwania i transferu drewna i produktów drewnianych na wszystkich etapach w celu zapewnienia, że produkt końcowy może być zidentyfikowany ze zrównoważonymi i zatwierdzonymi źródłami, stanowi dopełnienie certyfikatu FSC. 
  • VOC (Volatile Organic Compounds) to standard dla materiałów budowlanych, artykułów dekoracyjnych oraz wyposażenia wnętrz, klasyfikujący produkty ze względu na poziom emisji substancji lotnych mających działanie toksyczne dla człowieka w czasie oddychania wewnątrz pomieszczenia. 
  • EPD (Environmental Product Declaration), to świadectwo oceny oddziaływania produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego wytwarzania oraz cyklu życia: od pozyskania surowców, poprzez etap produkcji, transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu. EPD zawiera stwierdzenia dotyczące wykorzystania energii i zasobów, stopnia, w jakim produkt przyczynia się do efektu cieplarnianego, zakwaszenia, eutrofizacji, niszczenia warstwy ozonowej i powstawania smogu. EPD opiera się na niezależnie sprawdzonych danych pochodzących z ekologicznych ocen cyklu użytkowania, ocen specjalistycznych lub modułów informacyjnych, które są zgodne z normami serii ISO 14040. 

    Odniesienie do działalności Concession: W przypadku mebli kontraktowych, realizowanych na indywidualne zlecenie klienta, uzyskanie produktu końcowego opiera się na produkcji niestandardowej. Deklaracja EPD przyznawana jest na materiały i meble produkcji seryjnej, w której występuje pełna identyfikacja i identyfikowalność produktu. W realizacji zleceń kontraktowych Concession korzysta zatem z materiałów posiadających dobrowolne Deklaracje Środowiskowe Produktu EPD dostarczone przez producentów. Powstające zabudowy, z racji ich niepowtarzalnego charakteru, nie podlegają takim deklaracjom.  

Certyfikaty „Green Building” przyznawane budynkom 

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) to wielokryterialny system oceny budynków pod względem ich oddziaływania na środowisko naturalne, odnoszący się do wszystkich materiałów użytych w procesie budowy (jak i wyposażania). BREEAM jest najczęściej wybieraną metodą certyfikowania obiektów biurowych. Został stworzony w 1990 roku w Wielkiej Brytanii. Obecnie stosuje się go w 77 krajach. W celu uzyskania oznaczenia BREEAM konieczne jest zatrudnienie tzw. asesora, który nadzoruje proces wdrażania wielopoziomowych rozwiązań systemowych. 

WELL (certyfikat instytutu International WELL Building Institute ) to standard skoncentrowany na ocenie produktów z punktu widzenia zdrowia i komfortu użytkowników budynków. Składa się z szeregu funkcji (podzielonych na elementy do zastosowania w budynkach nowych lub istniejących), zawierających wskaźniki wydajności, strategie projektowania i wykonawcze, które służą regulacji różnych aspektów wpływających na zdrowie, komfort i świadomość użytkowników odnosząc się do głównych 10-ciu kategorii takich jak: powietrze, woda, odżywianie, światło, ruch, komfort termiczny, akustyka, materiały, umysł oraz społeczność. 

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) to certyfikat przeznaczony dla budynków deweloperskich, obiektów przemysłowych i biurowych oraz hoteli, uwzgledniający ekologiczność na każdym etapie cyklu życia (od projektu, poprzez eksploatację aż po konserwację). Stanowi jasny identyfikator wdrożonego projektowania w zakresie zielonego budownictwa, struktury, operacji i wyników. Kryteria brane pod uwagę w tej certyfikacji są oceniane na określoną liczbę punktów, tzw. kredytów. Ich suma decyduje o uzyskaniu przez inwestycję certyfikatu LEED na określonym poziomie: Certified, Silver, Gold albo Platinum. Wymagania poziomów najwyższych, Gold i Platinum są niezwykle restrykcyjne i niemożliwe do spełnienia bez ścisłej współpracy inwestora, generalnego wykonawcy oraz podwykonawców. W Concession jesteśmy w pełni świadomi spoczywającego na nas obowiązku realizacji projektu zgodnie z wymaganiami systemu certyfikacji LEED i jako jedni z nielicznych jesteśmy w stanie sprostać restrykcyjnym założeniom poziomu GOLD. 

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) Niemiecki system oceny wielokryterialnej budynków DGNB Certification System. Powstał w 2008 r. z inicjatywy German Sustainable Building Council. System obecny jest w 21 krajach. Umożliwia ocenę i wymierność rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie budynku oraz ustanawia wyraźne zachęty do projektowania i wdrażania budynków „pozytywnych” dla klimatu. Kryteria oceny pogrupowane są w obszarach: ekologia, ekonomia, czynnik społeczno-kulturowy, technologia, procesy i lokalizacja. Co istotne, niespełnienie dwóch kryteriów wyklucza projekt z pozytywnej certyfikacji. Dotyczy to ilości lotnych związków organicznych w powietrzu oraz udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. System DGNB uznawany jest w branży za certyfikację nowej generacji. Obecnie obejmuje 1500 obiektów.