Subsides

Concession Polska

Concession Polska Sp. z o.o. realiseert het project genaamd: “Subsidie voor werkkapitaal voor CONCESSION POLSKA Sp. z o.o.” medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van het Operationeel Programma Intelligente Ontwikkeling 2014-2020, prioritaire as III “Steun voor innovatie in ondernemingen”, maatregel 3.4 “Subsidies voor werkkapitaal”.

Doel van het project is dat de ondernemer steun krijgt voor het verschaffen van liquiditeit en ondersteuning van de dagelijkse bedrijfsvoering vanwege financiële problemen die de ondernemer ondervindt als gevolg van de COVID-19 uitbraak. Financiële steun verleend in het kader van regeling nummer SA.57015 (2020/N).

Door de uitvoering van het project wordt voorzien van dringende liquiditeitsbehoeften van de ondernemer en worden de financiële moeilijkheden die zijn ontstaan als gevolg van de COVID-19 pandemie opgelost.

Totale waarde van het project: 62 166,81 PLN.

EU financiering van het project: 62 166,81 PLN.

Concession Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością heeft het genoegen aan te kondigen dat de onderneming het project realiseert genaamd:

“Internationalisering van Concession Polska op de markten van Duitsland en Groot-Brittannië”.

De waarde van het project bedraagt 973.825,40, inclusief een subsidie van 387.663,75 PLN en een eigen bijdrage van 586.161,65 PLN.

Doel van het project is de ontwikkeling van de exportactiviteiten van Concession Polska op de Duitse en Britse markt door de implementatie van de ontworpen bedrijfsstrategie. Het project leidt tot een vaste samenwerking met klanten uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en een toename van de inkomsten uit export. De resultaten van het project zullen worden bereikt door deelname aan internationale handelsbeurzen: ISM, EuroShop, CineEurope, Retail Design Expo en buitenlandse bezoeken.

Concession Europe

Concession Europe Sp. z o.o. realiseert een project genaamd: “Internationalisering van de activiteiten van Concession Europe Sp. z o.o., door de invoering van een nieuw bedrijfsmodel.” medegefinancierd door de Europese Unie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van het operationeel programma voor Oost-Polen 2014-2020 Maatregel 1.2 Internationalisering van het mkb.

Doel van het project is het vergroten van het concurrentievermogen en de internationalisering van Concession Europe Sp. z o.o.

De specifieke doelen zijn:

  • ontwikkeling van exportactiviteiten op de gekozen doelmarkt,
  • het ontwikkelen van een netwerk van relaties en het uitbreiden van het buitenlandse contractantenbestand,
  • bedrijfserkenning opbouwen op de internationale markt.

De doelen zullen worden bereikt door middel van de volgende activiteiten:

  • Deelname aan 2 handelsmissies op de Zwitserse markt,
  • Aankoop van adviesdiensten voor op de Zwitserse markt wat betreft het vinden van zakelijke contacten, het voorbereiden van distributiekanalen, het opstellen van een plan voor een reclamecampagne,
  • Aankoop van vaste activa: elektrohydraulische guillotine voor fineerpakketten (deze aankoop zal bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening),
  • Aankoop van gespecialiseerde diensten die rechtstreeks verband houden met de voorbereiding van de uitvoering van een nieuw bedrijfsmodel in verband met de internationalisering van activiteiten op het gebied van de voorbereiding van reclamemateriaal.

Geplande effecten van het project:

  • toename van de inkomsten door de export van producten,
  • ondertekening van nieuwe buitenlandse contracten,
  • verhoogde erkenning van het bedrijf op buitenlandse markten.


Projectperiode van 01/06/2022 tot 31/12/2023.

Totale projectwaarde: 557 793,00 PLN

Waarde van de subsidiabele uitgaven: 477.500,00 PLN

Bijdrage Europese Fondsen (EFRO): 405 875,00 PLN

Concession Europe Sp. z o.o. realiseert het project genaamd. “Het concurrentievermogen van Concession Europe Sp. z o.o. versterken door het potentieel op het gebied van kundig designmanagement te vergroten en het gebruik van design in de activiteiten van het bedrijf te vergroten door een nieuwe productlijn te ontwerpen.” medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling als onderdeel van het Operationeel Programma Oost-Polen 2014-2020, prioriteitsas I “Ondernemend Oost-Polen”, maatregel 1.4 „Voorbeeld voor concurrentie”.

Doel van het project is het concurrentievermogen van Concession Europe Sp. z o.o. te versterken door het potentieel op het gebied van kundig designmanagement te vergroten en door het gebruik van design in de activiteiten van het bedrijf te vergroten door een nieuwe productlijn op het gebied van akoestiek te ontwerpen. De strategische doelstelling zal worden gerealiseerd door de ontwikkeling en implementatie van een innovatief systeem voor akoestische interieurelementen als aanvulling op de huidige productportfolio van Yellow Acoustic en door de implementatie van een proces- en marketinginnovatie in de activiteiten van het bedrijf.

Totale waarde van het project: 4 010 945,88 PLN.

EU financiering van het project: 1 932 058,96 PLN.

Concession Europe Sp. z o.o realiseert een door Europese fondsen medegefinancierd project in het kader van het Operationeel Programma Oost-Polen 2014-2020, prioritaire as I “Ondernemend Oost-Polen”, maatregel 1.4 „Voorbeeld voor concurrentie”.

Doel van het project is het concurrentievermogen van de onderneming te vergroten door het gebruik van design in de onderneming en de implementatie van nieuwe of duidelijk verbeterde producten/diensten in het aanbod, bepaald als resultaat van het uitvoeren van een design audit. Als gevolg van het project zal de onderneming Concession Europe Sp. z o.o. haar positie op de markt versterken door de uitbreiding van haar aanbod, en de als gevolg van het project ontwikkelde producten/diensten zullen bijdragen tot de uitbreiding van de onderneming, haar innovatievermogen, concurrentievermogen en de groei van inkomsten vergroten.

Totale waarde van het project: 50 430,00 PLN

EU financiering van het project: 34 850,00 PLN